Verdens Beste Carlsson        Om        Metode        Tilbud        Kontakt        BloggTerapien kan altså berøre mange forskjellige lag i oss. Noen ganger velger vi å rette terapiprosessen mot dypere psykologiske konflikter eller blokkeringer. Mens andre ganger kan det være det å utfolde seg kreativt med fokus på ressurser og muligheter som blir det sentrale.


Når vi arbeider med kunstterapi, vil produktet som skapes fungere som et bindeledd mellom den indre og den ytre verden, mellom det ubevisste og bevisste og mellom klient og terapeut. Les mer her:  Metode.pdf                                                 

Og husk, en trenger absolutt ingen maleerfaring fra før  :-)

                                                         

 

Kunstterapeut Tonje Gry Carlsson    Besøksadresse: St. Olavsgate 6, 3126 Tønsberg   Postadresse: Furumoveien 23 B, 3142 Vestskogen  

Tlf. 98 02 18 14   E-post: tonjecarlsson(a)gmail.com  Org.nr. 994 994 123  

                                     

                                      Kunstterapi er en gren innenfor psykoterapien som benytter kreative uttrykksformer som redskap

                                      i en selvutviklende prosess. Psykiater Carl Gustav Jung arbeidet først og fremst med forbindelsen

                                      mellom det bevisste og det ubevisste og at ethvert menneske er unikt og har en egen iboende

                                      kjerne (Selvet). Jung brukte selv tegning og billeduttrykk i eget personlig arbeid, og i arbeidet med sine

                                      pasienter.


                                      Verdens Beste Carlsson ser på traumer og kriser som en del av det å være menneske og ikke som 

                                      noe feil, sykdom eller avvik. Opplevelser og situasjoner som oppstår, er en del av en større

                                      kompleksitet, som ofte er fylt av motsetninger og paradokser. Mennesket er en del av et

                                      økosystem og har derfor i oss det vi trenger for heles, også de større utfordringene.


                                      Noen ganger vil terapiprosessen være å gå inn å utforske å frigjøre hemmende sider i oss (som

                                      angst, depresjon etc.), eller det kan være å finne ut av destruktive bindinger og mønstre. Terapien

                                      kan også være det å få mer påfyll av livskraft og energi, utforske egne ressurser og kreativitet.

                                      Det kan være et ønske om å ta noen nye valg og lære å lytte mer innover i seg selv.